Via practica 1/2023

Reflexná synkopa – najčastejšia príčina krátkodobého bezvedomia

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Reflexná synkopa je najčastejšou formou krátkodobého bezvedomia. Jej príčinou je hypoperfúzia mozgu spôsobená reflexne vyvolanou hypotenziou. Najčastejšími typmi sú synkopy vazovagálne, karotické a situačné. V diagnostike má zásadný význam cielená anamnéza, v niektorých prípadoch head-up tilt test a implantácia slučkového záznamníka. Prognóza reflexnej synkopy je dobrá. Terapia reflexnej synkopy spočíva v zvýšenom príjme tekutín a soli, izometrických protimanévroch, použití midodrinu alebo fludrokortizónu, v selektovaných prípadoch aj v kardiostimulácii.

Kľúčové slová: reflexná synkopa, karotická synkopa, situačná synkopa, head-up tilt test, implantovateľný slučkový rekordér, kardiostimulácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Reflex syncope – the most common cause of the transient loss of consciousness

Reflex syncope is the most common type of the transient loss of consciousness. Its cause is brain hypoperfusion caused by reflex-induced hypotension. These mainly include vasovagal, carotid and situational syncope. Targeted anamnesis, in some cases a head-up tilt test and the implantation of a loop recorder are of fundamental importance in diagnosis. The prognosis of reflex syncope is good. The therapy of reflex syncope consists of increased fluid and salt intake, isometric counter-maneuvers, using midodrine or fludrocortisone, and in selected cases also cardiac pacing.

Keywords: reflex syncope, carotid syncope, situational syncope, head-up tilt test, implantable loop recorder, cardiac pacing