Via practica 1/2007

Reaktívne formy kyslíka a význam antioxidačných látok pri hypertenzii

RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Rovnako ako pri experimentálnej i pri klinickej hypertenzii bola dokázaná zvýšená produkcia voľných kyslíkových radikálov, ktorá môže byť zodpovedná za zníženú koncentráciu oxidu dusnatého a zhoršenú vazodilatáciu. Podávanie antioxidantov pri experimentálnej hypertenzii zabránilo zvýšeniu tlaku krvi, ale neredukovalo krvný tlak pri vyvinutej forme hypertenzie. Predpokladáme preto, že reaktívne formy kyslíka hrajú dôležitejšiu úlohu v indukcii než v udržiavaní vysokého tlaku krvi. Rozsiahle klinické štúdie taktiež nepotvrdili benefičný vplyv antioxidantov pri vyvinutej klinickej hypertenzii. Na základe uvedených zistení sa zdá, že podávanie antioxidantov môže slúžiť skôr ako prevencia, než liečba hypertenzie.

Kľúčové slová: hypertenzia, kardiovaskulárny systém, oxid dusnatý, antioxidanty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REACTIVE OXYGEN SPECIES AND SIGNIFICANCE OF ANTIOXIDANTS IN HYPERTENSION

Oxidative stress has been suggested to be involved in the pathogenesis of experimental as well as human hypertension via a number of possible mechanisms. While chronic administration of antioxidants partially attenuated the blood pressure increase occurring in young hypertensive rats, the same antioxidants were less effective in adult rats with fully developed hypertension. Human studies did not confirm the blood pressure decrease after antioxidant treatment in developed hypertension as well. Thus, the antioxidant administration should be more efficient in the prevention than in the treatment of hypertension.

Keywords: hypertension, cardiovascular system, nitric oxide, antioxidants.