Via practica 4-5/2008

RAKOVINA MATERNICOVÉHO KRČKA A MOŽNOSTI JEJ PREVENCIE

MUDr. Mikuláš Redecha, doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Autori sa v práci zaoberajú problematikou HPV infekcie ako základného etiologického faktora rakoviny maternicového krčka. Upozorňujú na možnosti primárnej a sekundárnej prevencie tohto ochorenia s dôrazom na možnosti vakcinácie proti HPV.

Kľúčové slová: HPV, rakovina krčka maternice, sekundárna prevencia, vakcinácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UTERINE CERVIX CARCINOMA AND POSSIBILITIES OF THE PREVENTION

Authors present the problem of HPV infection as a basic etiological factor of uterine cervix carcinoma. They point out the possibilities of primary and secondary prevention of this disease with the emphasis on vaccination against HPV.

Keywords: HPV, uterine cervix carcinoma, secondary prevention, vaccination.