Via practica 5/2021

Racionální podpora stárnutí v běžné praxi – prevence osteoporózy

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Racionalizace farmakoterapie geriatrických pacientů je komplikovaný proces zaměřený spíše na redukci potenciálně zbytných léčiv a léčiv s negativním poměrem rizik a benefitů. Na druhé straně podání kalcia a vitaminu D patří mezi oprávněné intervence u pacientů se sníženým podílem kostního minerálu. Prevalence osteoporózy i osteopenie narůstá s věkem u obou pohlaví, přestože mírně odlišným způsobem. Jaká je tedy vhodná dávka substituce kalcia, jaké existují kalciové soli a jaké jsou jejich vlastnosti, jaký zvolit dávkovací interval substituce a jaké faktory, včetně farmakologických, mohou hrát roli v metabolismu kalcia? To všechno jsou otázky, které v níže uvedeném sdělení rozebereme podrobněji.

Kľúčové slová: stárnutí, osteoporóza, terapie osteoporózy, racionalizace, soli vápníku

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Reasonable support of aging – prevention of osteoporosis

The process of streamlining and rationalization of pharmacotherapy is usually complicated, especially in elderly patients. It is mostly oriented on the elimination of the non-essential and unnecessary drugs, which are potentially risky in terms of adverse effects. On the other hand, introduction of calcium and vitamin D supplementation is reasonable in patients with low bone mass density. The prevalence of osteoporosis and low bone mass increases with age in men and in women, although the pattern is slightly different. What is the right dose of calcium for substitution, which types of calcium salts exist and which properties they have, what length of dosing interval to set and which factors, including pharmacological factors, can affect the calcium metabolism? All these issues will be analyzed in detail.

Keywords: aging, osteoporosis, osteoporosis treatment, rationalization, calcium salts