Via practica 3/2005

Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii

MUDr. Zoltán Szép

Psoriáza je časté ochorenie, ktoré môže postihovať kožu, nechty aj kĺby. Postihnutie slizníc alebo očných štruktúr je raritné. Vyskytuje sa v rôznych klinických formách od miernych typov malého rozsahu až po závažné erytrodermie a pustulózne výsevy. Terapia je zložitá a závisí od veku pacienta a formy ochorenia. K priaznivému ovplyvneniu psoriázy sa využíva externá dermatoterapia, interná farmakoterapia a fototerapia. Výhodné sú kombinované liečebné režimy a tzv. rotačná terapia psoriázy.

Kľúčové slová: psoriáza, farmakoterapia, retinoidy, inhibítory kalcineurínu, monoklónové protilátky, fúzne proteíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSORIASIS – NEWS IN PATHOGENESIS AND THERAPY

Psoriasis is a common disease, affecting skin, nails and joints. Affection of the mucous membrane or structures of the eye is rare. There are many clinical forms ranging from mild types of the disease to severe erythrodermias and pustulous rashes. Therapy je complicated and depends on the age of the patient and type of the disease. External dermatotherapy, internal pharmacotherapy and phototherapy, all have beneficial effects on psoriasis. Combined treatment regiments and rotation therapy are very efficient.

Keywords: Psoriasis, pharmacotherapy, retinoids, calcineurin inhibitors, monoclonal antibodies, fusion proteins.