Via practica 3/2022

Psoriáza ako rizikový faktor metabolických ochorení

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Psoriáza je chronické zápalové systémové ochorenie, ktoré postihuje nielen kožu, ale môže pôsobiť aj systémovo a ovplyvňovať závažné komorbidity. Početné štúdie preukázali súvislosť psoriázy s metabolickým syndrómom a jeho zložkami a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Zdá sa, že spoločným menovateľom všetkých týchto komorbidít je systémový zápalový stav. Tieto poznatky zmenili nielen naše chápanie vzniku a vývoja ochorenia, ale nevyhnutne aj náš klinický prístup k pacientovi. Preto multidisciplinárny prístup k psoriáze zvyčajne vedie k nájdeniu najvhodnejšej liečby pre každého konkrétneho pacienta.

Kľúčové slová: psoriáza, imunitne sprostredkované zápalové ochorenie, metabolický syndróm, komorbidity, kardiovaskulárne choroby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Psoriasis as a risk factor for metabolic diseases

Psoriasis is a chronic inflammatory systemic disease that not only affects the skin, but can also act systemically and affect serious comorbidities. Numerous studies have demonstrated the association of psoriasis with metabolic syndrome and its components and cardiovascular disease. The common denominator of all these comorbidities seems to be a systemic inflammatory state. These findings have changed not only our understanding of the origin and evolution of the disease, but inevitably also our clinical approach to the patient. Therefore, a multidisciplinary approach to psoriasis usually leads to finding the most appropriate treatment for any specific patient.

Keywords: psoriasis, immune-mediated inflammatory diseases, metabolic syndrome, comorbidities, cardiovascular diseases