Via practica 7-8/2007

PROBLEMATIKA LIEČBY BOLESTI V TERÉNNEJ PRAXI

MUDr. Kristina Križanová

Akútna bolesť je súčasťou mnohých chorobných stavov. S odznením ochorenia mizne aj bolesť. Chronická bolesť vzniká pri dlhodobom patologickom procese, ktorý poškodzuje tkanivá a orgány a má nepriaznivý vplyv na život človeka vo fyzickom, sociálnom a psychickom zmysle. Chronická bolesť sa stáva samostatným ochorením, ktoré je potrebné liečiť analgetikami. Podľa pôvodu rozdeľujeme chronickú bolesť na nenádorovú a nádorovú. Anamnestickými údajmi o chronickej bolesti sa musí zaoberať každý lekár ku ktorému pacient príde. Liečbou chronickej bolesti sa zaoberajú najmä algeziológovia, ku ktorým treba poslať pacienta vždy, keď všeobecný praktický lekár alebo iný špecialista nevie alebo nemôže túto bolesť zvládnuť.

Kľúčové slová: bolesť, analgetický rebrík, opioidné analgetiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN MANAGEMENT IN GENERAL PRACTICE

Acute pain is part of many diseases. After healing of the disease the pain goes away. Chronic pain arises from a long-lasting pathologic process, which damages the tissues and organs and has a malignant influence on human life in physical, social and psychological sense. Chronic pain becomes an individual disease, with necessary treatment with analgetics. There are two types of chronic pain, categorized by the origin – cancer related pain and non related. Each doctor, adressed by his patient with chronic pain has to consider the history of the patient. If a general practitioner or other specialist doesn`t know how to manage the chronic pain, it should by evaluated by an algesiologist.

Keywords: pain, analgetic ladder, opioid analgetics.