Via practica 1/2019

Příznak bolesti u psychotických pacientů

MUDr. Helena Kučerová

Bolest je většinou studována z hlediska tělesných chorob, avšak bolestivé příznaky u psychických poruch bývají poněkud opomenuty. Autorka připomíná hypochondrický psychotický syndrom u pacientů s těžkou depresí, schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, kde vedoucím příznakem je bolest bez somatického nálezu. Je to tělová iluze nebo halucinace většinou spojená s bludem, že pacient má rakovinu nebo nějakou infekci. Autorka prezentuje 32letého pacienta s pozitivní rodinnou anamnézou, u něhož po prvním pohlavním styku propukl psychotický stav schizofrenního obrazu s vedoucím příznakem bolesti v oblasti zad, který byl spojen s bludem choroby AIDS. Pacient byl léčen antipsychotiky.

Kľúčové slová: bolest, hypochondrický psychotický syndrom, schizofrenie, AIDS-blud

The symptom of pain in psychotic patients

A lot of physicians have studied pain concernig somatic diseases. The author speaks about pain connected with psychiatric disorders, that has no organic base. The reason of this pain in psychotic patients (depressed, schizophrenic, schizoaffective) is the disturbance of the whole personality, the outcome of which especially perception, thinking and mood are fault. Various types of pains as illusions and hallucinations connected with dellusions of cancer or some infection are the leading symptomes of hypochondric psychotic syndrome. The author presents a case of a male-patient 32 years old. After his first sex he started to be very anxious and persuated about he had obtained HIV infection. He has got various pains without somatic disorder and other symptoms that led to the diagnosis of schizophrenia. He was treated with amisulprid and aripiprazol.

Keywords: pain, hypochondric psychotic syndrome, schizophrenia, AIDS-dellusion