Via practica S1/2011

Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie

MUDr. Emília Pastrnáková

Podľa zistení z posledných rokov je primárny hyperaldosteronizmus (PH) najčastejšou príčinou nielen endokrinnej, ale i celkovo sekundárnej artériovej hypertenzie. Jeho prevalencia medzi neselektovanými hypertonikmi kolíše v rôznych prácach medzi 1 – 10 %, ale pri stredne ťažkej a ťažkej hypertenzii tento podiel stúpa až na 15 %. Artériová hypertenzia je prítomná až u 100 % PH, pričom je stredne ťažká až ťažká a môže byť rezistentná na kombinovanú liečbu. PH je potenciálne vyliečiteľnou príčinou hypertenzie. V auguste 2008 zhrnula aktuálne poznatky Európska endokrinologická spoločnosť spolu s Európskou hypertenziologickou spoločnosťou a ďalšími spoločnosťami do Odporúčaní pre vyhľadávanie, diagnostiku a liečbu chorých s primárnym hyperaldosteronizmom (1).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť