Via practica 4/2017

Primárna hyperparatyreóza – kazuistika

MUDr. Peter Bobčák

Primárna hyperparatyreóza nepatrí medzi ochorenia, s ktorými sa všeobecný lekár pre dospelých stretáva často. Vzniká v dôsledku dlhodobo zvýšenej produkcie parathormónu. Hyperkalciémia ako vedúci laboratórny príznak sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach vrátane malígnych ochorení. Pri náleze hyperkalciémie je základným diferenciálno-diagnostickým parametrom, ktorý nasmeruje lekára k ďalším diagnostickým úvahám, hladina parathormónu v sére.

Kľúčové slová: hyperkalciémia, parathormón, adenóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary hyperparathyroidism – case report

Primary hyperparathyroidism does not belong to diseases which a general practitioner meets very often. It arises from long-term parathormone hyperproduction. Hypercalcemia, as a leading laboratory sign, accompanies different diseases, including the malignant ones. After discovery of hypercalcemia, the most important differential diagnostic parameter, that could lead to other diagnostic reflections, is the serum parathormone level.

Keywords: hypercalcemia, parathormone, adenoma