Via practica 6/2009

Preventívna liečba migrény

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

Farmakologická liečba migrény je akútna (abortívna) zameraná na záchvat, alebo preventívna (profylaktická). Cieľom preventívnej liečby je redukovať frekvenciu, trvanie a intenzitu migrenóznych atakov. Dodatočné benefity sa dosahujú zlepšením priaznivých reakcií na akútnu liečbu, zlepšením funkcieschopnosti chorých a redukciou zneschopnenia v profesionálnych činnostiach a spoločenských aktivitách. V súčasnosti sa v preventívnej liečbe migrény používajú tieto skupiny liekov: beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov, antiepileptiká, antidepresíva, antagonisti serotonínu, nesteroidné antiflogistiká a rôzne iné preparáty (botulotoxín, magnézium, riboflavín, koenzým Q10). Pri indikácii preventívnej liečby a výbere adekvátneho lieku majú prednosť farmaká prvolíniovej kategórie, ktoré majú na základe dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií dokázanú dobrú terapeutickú účinnosť, málo nežiaducich prejavov, priaznivý vplyv na pridruženú komorbiditu pri migréne a zohľadnené aj preferencie pacientov. K liekov prvej voľby patria beta-blokátory (propranolol, metoprolol), antiepileptiká (valproát, topiramát), blokátor kalciových kanálov (flunarazín) a v USA je k nim zaradený aj amitriptylín.

Kľúčové slová: migréna, preventívna liečba, indikácie, lieky prvej voľby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Preventive treatment of migraine

The treatment of migraine may be acute (abortive) or preventive (prophylactic). Preventive therapy is used in an attempt to reduce the frequency, duration and severity of attacks. Additional benefits include enhancing the response to acute treatments, improving a patient’s ability to function, and reducing disability. The major medication groups for preventive migraine treatments include betablockers, calcium channel antagonists, anticonvulsants, antidepressants, serotonin antagonists, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and others (botulotoxin, magnesium, riboflavin, coenzym Q10). If preventive medication is indicated, the agent should be chosen from first-line categories, based on the drug´s relative efficacy in double blind, placebo-controlled trials, its side effect profile, coexistence of comorbid conditions and the patient’s preference. The drugs of first choice are propranolol or metoprolol (beta-blockers), valproic acid or topiramate (anticonvulsants), flunarazine (calcium channel antagonist), and in USA also amitriptyline.

Keywords: migraine, preventive treatment, indications, drugs of first choice