Via practica 5/2011

Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Recidivujúce ochorenia dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané aj kašľom, predstavujú vážny zdravotný aj spoločenský problém. Kašeľ môže vznikať z viacerých príčin – môže ísť napríklad o vírusové infekcie, infekcie spôsobené mykoplazmami alebo chlamýdiami, tiež Bordetella pertussis, o alergiu či prieduškovú astmu. V prevencii najmä vírusových infekcií by sa pre svoje imunomodulačné pôsobenie mohli uplatniť aj niektoré imuno¬stimulačné látky, pôsobiace nešpecificky – ako napr. beta-glukány.

Kľúčové slová: infekcie horných dýchacích ciest, kašeľ, imunostimulačné preparáty, beta-glukány

stiahnuť celý článok v pdf

Prevention of recurrent respiratory infections with cough present

Recurrent respiratory infections with cough present an important health and social problem. Cough may arise from several causes – allergy, chronical infection – mycoplasma, chlamydie, bordetella pertussis, bronchial astma. A protective effect may have suitable immunostimulatory preparations, for example beta-glucans.

Keywords: upper respiratory tract infections, cought, immunostimulation, beta-glucans