Via practica 10/2009

Prevencia pneumokokových ochorení vo vyššom veku

MUDr. Radovan Košturiak

Streptococcus pneumoniae je okapsulovaný patogén, ktorý je zodpovedný za široké spektrum ochorení – od asymptomatického nosičstva až po fatálne invazívne ochorenia. Najcitlivejšia je skupina detí do 5 rokov a osoby staršie ako 60 rokov. Na Slovensku je až 82 % úmrtí na chrípku a pneumóniu práve zo skupiny 60 a viacročných. Väčšinu pneumónií v tomto veku vyvoláva pneumokok. Vakcinácia predstavuje najúčinnejší nástroj preventívnej medicíny. Na Slovensku je pre osoby staršie ako 2 roky licencovaná 23-valentná polysacharidová vakcína. Účinnosť vakcíny v prevencii pneumokokových pneumóni je 45 % . Vakcína znižuje počet hospitalizácií a mortalitu pacientov. Napriek veľkému potenciálu je stále nedostatočne využívaná.

Kľúčové slová: pneumoková polysacharidová vakcína, pneumónia, prevencia, starnutie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of diseases caused by pneumococci in older patients

Streptococcus pneumoniae is capsulated pathogen responsible for a wide range of diseases – from asymptomatic carriage to fatal invasive diseases. Most vulnerable groups are children under 5 years and those older than 60 years. In Slovakia, 82% of deaths for influenza and pneumonia belong to group of older people. Most pneumonias in this age are caused by pneumococci. Vaccination is the most effective tool of preventive medicine. In Slovakia, 23-valent polysaccharide vaccine is licensed for persons older than 2 years. Vaccine efficacy in preventing pneumococcal pneumonia is 45%. The vaccine reduces the number of hospitalizations and mortality in patients. Despite the great potential, this vaccine is still underused.

Keywords: pneumococcal polysaccharide vaccine, pneumonia, prevention, ageing