Via practica 9/2007

Prevencia chrípky očkovaním

MUDr. Martina Šutovská

Chrípka je vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré každoročne postihne veľkú časť svetovej populácie. Jej priebeh, najmä u rizikovej skupiny pacientov, často zhoršujú sekundárne komplikácie. Chrípková infekcia sa navyše vyznačuje vysokou mortalitou. Aj napriek tomu, že očkovanie predstavuje vysoko efektívnu a v súčasnosti jedinú účinnú možnosť prevencie, zostáva v Slovenskej republike stále veľmi nízka preočkovanosť populácie. Očkovanie proti chrípke je indikované najmä u rizikových skupín obyvateľstva. Rovnako dôležitá je imunizácia proti chrípke u malých detí. V súčasnej dobe sú u nás dostupné tri základné typy inaktivovaných trivalentných vakcín. Subjednotkové vakcíny obsahujú T – I exogénne antigény, ktoré priamo aktivujú populáciu B lymfocytov. T – D exogénne antigény sú hlavnou zložkou celoviriónových a štiepených vakcín. Okrem tvorby protilátok sa po ich podaní vytvára imunologická pamäť. Významné výskumné aktivity sa koncentrujú na vývoj novej, tzv. „univerzálnej“ očkovacej látky proti chrípke, ktorá by eliminovala potrebu každoročného preočkovania ako aj na zavedenie nových spôsobov aplikácie vakcíny do klinickej praxe, ktoré by boli výhodnejšie z imunologického hľadiska.

Kľúčové slová: chrípka, vakcinácia, očkovacia látka, epidémia a pandémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VACCINATION IN INFLUENZA PREVENTION

Influenza is a significantly infectious viral disease that affects a great part of the world population year after year. The influenza development is very often worsened by secondary health complication; especially in patients belonged in high-risk group. The high mortality is also typical for influenza infection. Even though vaccination is only one effective possibility in influenza prevention, the immunization coverage remains still low in the Slovak Republic. Vaccination against influenza is indicated predominantly for high-risk population groups. Similarly, the immunization of small children is very important, either. Currently, three types of inactivated trivalent vaccines are available. The subunit influenza vaccines contain thymus – independent exogenous antigens, which activate B lymphocytes directly. The thymus – dependent exogenous antigens are main compound of whole virion and split virion vaccines. Except for antibodies production, their application resulting in activation of B memory cells, either. The new universal vaccines against influenza with no need for annual revaccination and clinical implication of new immunologically advantageous modes of vaccine administration to the clinical practice represent the main topic of present research works.

Keywords: influenza, vaccination, vaccine, epidemic and pandemic.