Via practica 10/2008

PRENOSNÉ DEMENCIE – PRIONOVÉ CHOROBY

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., MUDr. Milan Luliak, PhD., , RNDr. Eva Drobná, PhD.

Prionové choroby – transmisívne spongioformné encefalopatie (TSE) sú relatívne novou(staronovou) skupinou degeneratívnych chorôb CNS s chronickou neobvyklou interakciou imunitného systému a predpokladaného etiologického faktora – prionu, ktorý sa pri periférnej ceste nákazy rozmnožuje v endoretikulárnom systéme a odtiaľ prechádza do štruktúr CNS – mozgu a miechy, kde vyvoláva vakuolizáciu neurocytov, gliových buniek a spongiomatóznu prestavbu neuropilu, zánik a redukciu počtu nervových buniek, astrogliózu bez výraznej účasti zápalu.

Kľúčové slová: prionové choroby, poruchy kognície, demencia, prenosné spongioformné encefalopatie, bodová mutácia génu, rekombinantný syntetický prion.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TRANSMISSIVE DEMENTIAS – PRION DISEASES

Prion diseases (PD) – transmissible spongioform encephalopathies (TSE) – are a relatively new (old-new) group of degenerative CNS disorders with unusual chronic interaction between immune system and the presumed etiologic PD (prion diseases) factor – prions (proteinaceous infectious particles), which after peripheral (extraneural) infection replicates in the reticulo-endothelial system, with subsequent spreading into brain and spinal cord structures, where, by the mechanism(-s) at present still unknown, causes neurocyte and glial cell vacuolisation and spongiomatous neuropil restructuralisation, neurocyte restriction, and astrogliosis without a marked presence of inflammation reaction.

Keywords: prion diseases, cognition disorders, dementia, transmissive spongioform encephalopathies, point gene mutation, recombinant synthetic prion.