Via practica 6/2012

Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií

MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD., MUDr. Adrián Kolesár, MUDr. František Sabol, PhD.

Na elektívnu kardiochirurgickú operáciu by mal byť pacient odoslaný v čo najlepšej možnej kondícii, s optimálne vyladenými ovplyvniteľnými rizikovými faktormi. Dôležité je, aby bol pacient v stave kardiopulmonálnej kompenzácie, dostatočne živený, s dlhodobo stabilizovanými hodnotami glykémií. Pre plánovanie rozsahu operačných postupov je dôležité poznať stav jeho renálnych funkcií, dôležité v prevencii operačného krvácania je v dostatočnom predstihu vysadiť antiagregačnú/antikoagulačnú liečbu. U rizikových pacientov treba predoperačne zrealizovať gastroskopiu, zvážiť eradikáciu Helicobacter pylori. Riziko peri/pooperačnej cievnej mozgovej príhody významne redukuje karotická endarterektómia. V prevencii vzniku pooperačných infekcií má význam nazálna dekolonizácia stafylokokov a používanie chlórhexidínu. Pred operáciou na chlopňovom aparáte je nevyhnutná dôsledná stomatologická defokizácia.

Kľúčové slová: gastroskopia, eradikácia Helicobacter pylori, postperfúzny syndróm, delírium, endarterektómia, bakteriémia, hemokultúra.

stiahnuť celý článok v pdf

Preoperative preparation of patients undergoing cardiac surgery Part II: Possible influencing of gastrointestinal, neurological and infectious complications

Patients elected for elective cardiac surgery should be sent in the best possible condition, with optimized correctable risk factors. Ii is important that the patient is in a state of cardiopulmonary compensation, well nourished, with the long-term stabilized glycaemia levels. Planning the range of surgery procedures is based on the kidney function and to minimize risk of bleeding during surgery, it is essential to discontinue antiplatelet/anticoagulant therapy in advance. High risk patients should undergo gastroscopy preoperatively with the considerations to eradicate Helicobacter pylori. The carotic endarterectomy significantly reduces the risk of peri / postoperative stroke. The nasal decolonisation of staphylococci and the use of chlorhexine is important in the prevention of postoperative infections. When performing valvular surgery it is important to eliminate dental foci of infections.

Keywords: gastroscopy, eradication of Helicobacter pylori, postperfusion syndrome, delirium, endarterectomy, bacteremia, blood culture.