Via practica 5/2007

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁMENU LIEKU V ORDINÁCII V ORDINÁCII

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je riziko chyby. Následkom pochybenia zdravotníckeho pracovníka môže, ale nemusí nastať poškodenie zdravia pacienta. V takom prípade spravidla nasleduje vyvodenie právnej zodpovednosti voči vinníkovi. Autor sa zaoberá právnymi aspektmi zodpovednosti za zámenu lieku v ordinácii.

Kľúčové slová: lekár, právna zodpovednosť, Slovensko – chyby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť