Via practica 1/2009

PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov

MUDr. Ivan Sedlák, PhD.

Autor opisuje chirurgickú metódu liečby hemoroidov a prolapsu sliznice anorekta použitím PPH staplera, ktorá je v súčasnosti plne akceptovaná. Základným princípom operácie je redukcia arteriálneho prietoku a zásobovania v mieste hemoroidov a odstránenie sliznice a podslizničného tkaniva nad linea dentata za účelom úpravy prolapsu sliznice. Indikáciou pre PPH stapler sú hemoroidy III. a IV. klinického štádia. Kontraindikácie pre PPH stapler predstavujú zápalové akútne a chronické afekcie perianálnej oblasti, stenózy a niektoré komplikácie hemoroidálnej choroby. Operácia hemoroidov použitím PPH staplera je prínosom pre pacienta pre minimálnu bolestivosť, rýchlu rekonvalescenciu a krátku dobu hospitalizácie. Randomizované porovnávacie štúdie s klasickou operáciou potvrdili bezpečnosť a efektivitu metódy v prísne stanovených indikáciách.

Kľúčové slová: hemoroidy, Longova operácia, PPH stapler, prolaps sliznice

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHP stapler method for treatment of hemorrhoids

Author describes the surgical method for hemorrhoid and anorectal mucosa prolapse treatment using PPH stapler, which is generally accepted today. The basic principle of this procedure is reduction of arterial flow and blood supply in hemorrhoid site and removal of mucosa and submucosal tissue over linea dentata aimed at repair of mucosa prolapse. PPH stapler method is indicated for hemorrhoids clinical stage III and IV. Contraindications include acute and chronic inflammations in perianal region, stenoses and some complications of hemorrhoidal disease. The benefit of the operation with PPH stapler for the patient encompasses minimal pain, quick recovery, and short hospitalization. The randomized comparative studies with classic operations have proven safety and effectiveness of this method in approved indications.

Keywords: hemorrhoids, Longo operation, PPH stapler, prolapse of mucosa