Via practica 7-8/2008

POŽIADAVKY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA K SÚHLASU S UVEDENÍM PRIESTOROV AMBULANCIÍ DO PREVÁDZKY

MUDr. Stanislav Duba

Uvedenie priestorov lekárskych ambulancií do prevádzky si vyžaduje súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčové slová: súhlas úradu verejného zdravotníctva, náležitosti žiadosti, priestory zdravotníckeho zariadenia, vybavenie ambulancií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť