Via practica 3/2008

POVOľOVANIE TERAPEUTICKÉHO POUŽITIA HROMADNE VYRÁBANÝCH NEREGISTROVANÝCH LIEKOV

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Na Slovensku je registrovaný vysoký počet liekov. Napriek tomu sa v bežnej terapeutickej praxi stretávame s prípadmi, že na liečbu niektorých druhov ochorení chýbajú potrebné lieky, ktoré majú platnú registráciou v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: registrácia lieku, terapeutické použitie neregistrovaného lieku, individuálne a skupinové povolenie, postup zdravotnej poisťovne.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť