Via practica 3/2004

Potreba fixných kombinácií v liečbe artériovej hypertenzie

MUDr. Peter Jonáš

Fixné kombinácie dvoch liekov si v liečbe artériovej hypertenzie získavajú obľubu a v randomizovaných klinických štúdiách sa s nimi dosiahla optimálna kontrola krvného tlaku. Fixné kombinácie nízkych dávok majú oproti voľným kombinaciam výhody nižšieho počtu tabliet, presného dávkovania, lepšej compliance chorého s veľmi dobrou znášanlivosťou a spravidla nižšou cenou.

Kľúčové slová: kombinácia antihypertenzív, cieľové hodnoty TK, fixné kombinácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť