Via practica 4/2009

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku strelným zbraniam

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., MUDr. Norbert Moravanský

Od 15. marca 2009 vstúpila do účinnosti nová právna úprava, vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku. Vyhláška upravuje zdravotné kritériá, ktoré musí spĺňať žiadateľ o oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Vyhláška udeľuje všeobecnému lekárovi niektoré nové právomoci – napríklad vykonávať toxikologické skúšky a poslať žiadateľa k psychológovi. Autor analyzuje práva a povinnosti lekára, ktoré sú vo vyhláške.

Kľúčové slová: strelné zbrane – legislatíva a právnictvo, Slovensko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Health assessmnet in applicants for permission to bear firearms

As of the March 15, 2009 new decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 85/2009 Coll. entered into force. The decree regulates the health related criteria that must be fulfilled by an applicant for permission to bear firearms and ammunition. The decree grants to the general practitioner some new powers – e.g. to perform toxicological tests and to refer the applicant to the psychologist. The authors analyze the rights and duties of the physician contained in the decree.

Keywords: firearms – legislation and jurisprudence; Slovakia