Via practica 11/2009

Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel

MUDr. Ahmadullah Fathi

Cieľom článku je poskytnúť aktuálne informácie o postupoch pri posudzovaní zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel podľa platných právnych noriem. V praxi sa často stretávame s prípadmi, že napríklad pacient po infarkte myokardu je odoslaný ku kardiológovi na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel, špecialista ho síce vyšetrí, ale nevystaví predpísaný formulár. Mnohokrát účtuje vyšetrenie zdravotnej poisťovni a nie posudzovanému. Článok by mohol byť nápomocný pri riešení takýchto situácií.

Kľúčové slová: vedenie motorového vozidla, legislatíva, vodičské oprávnenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť