Via practica 11/2009

Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

V liečbe svetlobunkového karcinómu obličiek došlo v posledných rokoch k veľkým zmenám. V krátkom časovom intervale sa zverejnili výsledky viacerých klinických štúdií, ktoré potvrdili účinnosť nových biologických látok (cielenej liečby) v liečbe tohto ochorenia. Keďže armamentrium použiteľné v liečbe karcinómu obličiek bolo doposiaľ veľmi chudobné a nie veľmi efektívne, zavedenie nových biologických látok do liečby je spájané s veľkými očakávaniami. V súčasnosti už niet pochýb, že použitie cielenej liečby je veľkým prínosom v liečbe svetlobunkového karcinómu obličiek; viaceré očakávania sa však asi nenaplnia.

Kľúčové slová: svetlobunkový karcinóm obličiek, cielená liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of targeted therapy in the treatment of renal cell carcinoma

In the treatment of clear cell renal cell carcinoma (RCC) has been achieved a big breakthrough in the recent years. Within a short time were published outcomes of various clinical studies proving the effectiveness of the new biological agents (targeted therapy) in the treatment of RCC. Treatment options for RCC have been until now extremely limited and not effective, therefore there are big expectations regarding new biological treatment for RCC. Currently there is no doubt that the targeted therapy is a great contribution, although some of the expectations would not probably be fulfilled.

Keywords: clear cell renal cell carcinoma, targeted therapy