Via practica 7-8/2005

Poruchy zrážania krvi

MUDr. Ľubica Váleková

Hemostáza (zrážanie krvi) je komplexný systém mechanizmov slúžiacich na jednej strane k zastaveniu krvácania a na druhej strane brániaci nadmernej tvorbe krvných zrazenín. Zabezpečuje ju súhra aktivačných a inhibičných mechanizmov plazmatických bielkovín s trombocytmi na povrchu cievneho endotelu. Poruchy tejto vyváženej rovnováhy medzi prokoagulačnou a antikoagulačnou aktivitou sa prejavujú buď hemoragickým alebo trombofilným stavom.

Kľúčové slová: hemostáza, hemoragické stavy, trombofilné stavy, laboratórny nález, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BLOOD CLOTTING DISORDERS

Hemostasis is a complex systems of mechanism, which provide for cessation of bleeding and on the other hand prevent from excessive production of blood clot. It is insure by combination of activation and inhibition mechanisms of plasmatic proteins with platelets on the surface of vascular endothelium. The defect of this balance between procoagulant and anticoagulant activity is the manifest from hemorragic or trombophilic state.

Keywords: hemostasis, hemorragic state, trombophilic state, laboratory diagnosis, therapy.