Via practica 3/2004

Poruchy spánku z pohľadu neurológa

MUDr. Mária Tormašiová, PhD.

V článku je uvedený stručný prehľad súčasnej Medzinárodnej klasifikácie porúch spánku, krátka charakteristika jednotlivých podskupín a vybraných porúch spánku s ktorými sa môže lekár prvého kontaktu v každodennej praxi stretnúť.

Kľúčové slová: nespavosť, nadmerná spavosť, narkolepsia, syndróm nepokojných nôh, neurologické ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť