Via practica 1/2009

Poruchy menštruačného cyklu

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Poruchy menštruačného cyklu počas fertilného obdobia ženy nie sú zriedkavosťou. Príčin je veľa, od vrodených, geneticky determinovaných ochorení ako je napr. Turnerov syndróm, syndróm testikulárnej feminizácie, organických príčin, ako napr. tumory hypofýzy, nadobličiek, uteru alebo ovárií, poruchy tyreoidálnej funkcie až po funkčné hypotalamické poruchy akými je amenorrhoe pri nadmernej fyzickej námahe alebo psychickom strese. Je dôležité, aby o ich hlavných príčinách, diagnostických možnostiach a terapii bol informovaný aj praktický lekár.

Kľúčové slová: poruchy menštruačného cyklu, Turnerov syndróm, poruchy tyreoidálnej funkcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Disorders of menstrual cycle

Disorders of menstrual cycle during fertile period of woman are not rare. Many causes exist from inherited, genetic disorders like Turner syndrome or syndrome of testicular feminization, organics causes like for example tumor of hypophysis, adrenal, uterus or ovaries, disturbances of thyroidal function to functional hypothalamic disorders like amenorrhoe by extreme physical exertions or by mental stress. It is important, that also general practitioners are informed about major causes, diagnostic possibilities and therapy.

Keywords: disorders of menstrual cycle, Turner syndrome, disturbances of thyroidal function