Via practica 4-5/2008

PORANENIA HRUDNÍKA

MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Poranenia hrudníka sú síce relatívne častou traumou, ale nozologicky veľmi nehomogénnou skupinou a prvá pomoc bez pomôcok v mimonemocničných podmienkach je obmedzená. Napriek tomu kvôli úplnosti by aj všeobecní lekári mali mať prehľad aspoň do tej miery, aby vedeli na základe nepriamych diagnostických postupov, anamnézy a mechanizmu úrazu vysloviť podozrenie na poranenie hrudníka a mohli kvalifikovanejšie rozhodnúť o urgentnosti liečby a transportu do zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom záchrannej zdravotnej služby. Poranenia hrudníka rozdeľujeme na tupé a prenikajúce a môžu zasahovať nielen vnútrohrudné, ale aj vnútrobrušné orgány.

Kľúčové slová: poranenie hrudníka tupé, poranenie hrudníka prenikajúce, pneumotorax, otras srdca, poranenie veľkých ciev.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť