Via practica 11/2006

Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba

MUDr. Dušan Krkoška, CSc.

V našom geografickom regióne predstavuje pohryzenie psom 80 – 90 % všetkých pohryzení zvieraťom, pohryzenie mačkou 3 – 15 %, divo žijúce zvieratá sa podieľajú len < 1 %. Incidencia ranovej infekcie po pohryzení sa pohybuje v rozmedzí od 10 – 50 %, v závislosti od lokalizácie, typu rany a prítomnosti špecifických rizikových faktorov, podľa ktorých rozlišujeme rany s vysokým a nízkym rizikom vzniku infekcie. V etiológii sa uplatňujú jednak mikroorganizmy z prostredia, povrchu kože či slizníc pacienta, ale predovšetkým mikrobiálna flóra ústnej dutiny príslušného zvieraťa. Základom liečby je dôkladné mechanické vypláchnutie rany, odstránenie cudzieho materiálu a devitalizovaného tkaniva ako aj profylaktické či terapeutické nasadenie antibiotík. Podľa okolností a charakteru pohryzenia je indikovaná profylaktická imunizácia proti tetanu a besnote. okrem ranovej infekcie sa po poranení zvieraťom môžu vyskytnúť aj ochorenia zo skupiny zoonóz.

Kľúčové slová: pohryzenie zvieraťom, ranová infekcia, antibiotická liečba, profylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANIMAL BITE, INJURY CAUSED BY AN ANIMAL – PROPHYLAXIS AND TREATMENT

The dog, cat and wild animal bite represent 80 – 90 %, 3 – 15 % and less than 1 % of all animal hurts in our geographical region, respectively. The incidence of the wound infection after such hurts range in 10 – 50 % and is dependent from localization, as well as type of wound and the presence of specific risk factors. According them are these injuries divided in two groups: wounds with low or high risk of subsequent infection. The microbe spectra of the skin and mucous membranes of affected patient, but all above the microbial colonization of the animal maw take part in the etiology of the disease. The principal therapy of this type of injury lies in thorough wound disinfection, surgical remove of any strange material and necrotic tissue together with administration of antibiotics (prophylactic or curative). In some cases a prophylactic immunization against rabies and tetanus is indicated. furthermore, the specific zoonoses may occur after animal bite, as well.

Keywords: animal, bite, wound infection, antibiotic therapy, and prophylaxis.