Via practica 4/2004

Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik

MUDr. David Suchý

Společnost Merck Sharp Dohme zahájila dne 30. září celosvětově stahování léčivých přípravků obsahujících rofekoxib z trhu. Hlavním důvodem bylo vyhodnocení dat mezinárodní, randomizované a placebem kontrolované studie APPROVE (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx), které poukazovalo na zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu a cévní mozkové příhody) v aktivně léčené skupině ve srovnání s placebovou větví. Relativní riziko kardiovaskulárních příhod se překvapivě začalo zvyšovat až po 18 měsících léčby, zvýšení rizika v prvních 18 měsících nebylo prokázáno. Rofekoxib byl pro zvýšené kardiovaskulární riziko sledován již od roku 2002. Cílem článku je stručně shrnout základní relevantní fakta, související s kardiovaskulárním rizikem spojeným s léčbou moderními nesteroidními antirevmatiky

Kľúčové slová: rofekoxib, kardiovaskulární riziko, COX-2 preferenční léky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť