Via practica 5/2016

Pohlavné choroby na Slovensku

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Pohlavné choroby sa v súčasnosti považujú za prevažne sexuálne prenášané choroby a infekcie (STI), ktoré významne vplývajú na zdravie populácie. Na Slovensku sa v súlade s legislatívou povinne hlási syfilis, kvapavka, lymphogranuloma venereum a ulcus molle. Samostatnú jednotku tvorí HIV/AIDS infekcia. Incidencia syfilisu a kvapavky zaznamenala za posledné dve dekády výrazný nárast, vyskytli sa aj prípady prenosu syfilisu z matky na dieťa. Lymphogranuloma venereum a ulcus molle sa vyskytujú na území Slovenska len sporadicky a vždy ako importované infekcie z endemických oblastí. Výskyt HIV/AIDS na Slovensku má pomaly narastajúci trend a prenáša sa najmä sexuálnym stykom medzi mužmi (MSM). Syfilis a kvapavka sa prenáša väčšinou heterosexuálnym stykom, aj keď vyšší výskyt je u mužov. Na Slovensku sa nehlásil spôsob sexuálneho prenosu až do roku 2016, a preto sa nedá vyčísliť podiel infekcií, ktoré sa šíria sexuálnymi kontaktmi medzi mužmi. V západnej Európe je podiel mužov praktizujúcich sex s mužmi veľmi vysoký a významne vplýva na šírenie STI. V práci sa diskutuje o trendoch výskytu STI v Európskych krajinách a porovnáva sa so Slovenskom.

Kľúčové slová: syfilis, kvapavka, lymphogranuloma venereum, ulcus molle, HIV/AIDS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venereal diseases in Slovakia

Venerological diseases are considered to be sexually transmitted infections (STI), that weighty influence public health. In Slovakia, syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venereum and ulcus molle are noticed obligatory from the law. HIV/AIDS infection composes a segregate unit. Incidence of syphilis and gonorrhea weighty increased in the last two decades. However, there were also noticed some cases of mother-to child transmitted syphilis. Lymphogranuloma venereum and ulcus molle were noticed only sporadically, always as infections imported from endemic regions of the world. Incidence of HIV/AIDS is slowly increasing in Slovakia. It is transmitted mostly among men having sex with men (MSM). Syphilis and gonorrhea are mostly transmitted heterosexually; however, occurrence among men is higher. In Slovakia, the mode of sexual contact is not noticed. Therefore, the part of MSM in STI sharing cannot be evaluated. In West Europe, the part of MSM is very high and weighty influence spreading of STI. Trend of STI in European countries is discussed and compared with trend in Slovakia.

Keywords: syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venereum, ulcus molle, HIV/AIDS