Via practica 9/2005

Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie

MUDr. Tibor Molčan

Chirurgická liečba má v liečbe chronickej žilovej insuficiencie (CHVI) dominantné postavenie. Odstránením nefunkčného, varikózne zmeneného povrchového žilového systému sa eliminuje venózny reflux a venózna hypertenzia, ktorá je dôvodom trofických zmien na DK. Bypassové operácie pre akútny uzáver povrchového systému, primárne valvulárne insuficiencie chlopní a sekundárne posttrombotické poškodenia chlopní hlbokého žilového systému majú dnes len výnimočné indikácie. Podstatnú časť chirurgických intervencií na žilovom systéme tvoria operácie varixov a insuficientných perforátorov. Sklerotizáciou sa rozšírila škála intervencií v liečbe rôznych štádií varixov DK. Najťažšou formou CHVI zostáva vred predkolenia, ktorý vyžaduje komplexný prístup.

Kľúčové slová: povrchový a hlboký žilový systém, spojovací systém – transfasciálne spojky, perforátory, chronická žilová insuficiencia (CHVI), žilová hypertenzia, venózny reflux, insuficiencia chlopní žilového sytému, vred predkolenia, operácie varixov, chirurgická liečba trofických vredov predkolenia, vacuum sealing metodika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY FROM THE PERSPECTIVE OF A ANGIOSURGEON

Surgical treatment plays a dominant role in the therapy of the chronic venous insuficiency. Removal of the dysfunctional, varicous superficial venous system eliminates venous reflux and venous hypertension, the cause of the dystrophic changes on the lower limbs. Most of the surgical interventions on the venous system are the surgeries of varicous veins and insuficient perforators. Sclerotisation is one of possible interventions in different stages of varices of lower limbs. The most serious condition of the CHVI is still the venous ulcer, requiring complex attitude.

Keywords: superficial and profound venous system, connecting system, perforators, chronic venous insuficiency, venous hypertension, venous ulcer, varices surgery.