Via practica 4/2016

Podporné skupiny pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou

PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.

Podporné skupiny pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie poskytujú bezpečný priestor na vzájomné rozhovory, výmenu skúseností, sociálnu oporu i emocionálnu podporu osôb s rovnakým problémom. K procesu kvalitného fungovania napomáha facilitátor s adekvátnym vzdelaním a skúsenosťami v danej problematike. K výhodám stretnutí účastníkov podpornej skupiny patrí spoločné hľadanie riešení, ako zvládať každodenné starosti i radosti, vzájomné počúvanie, pochopenie a povzbudenie. Na Slovensku existuje v súčasnosti päť podporných skupín so zameraním na blízke osoby pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, demencia, podporná skupina, rodinní príslušníci

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Support groups for relatives of Alzheimer’s patients

Support groups for relatives of patients with Alzheimer’s disease and dementia etiology of various types provide their members with a safe space for mutual discussions, for sharing experiences and also social and emotional support. The proper functioning of a support group is aided by a facilitator with adequate qualifications and experiences. The benefits of participating in a support group are above all finding and discussing coping strategies for everyday problems of a caregiver, sharing the little joys, having a chance to be heard-out, and receiving sympathy and encouragement. In Slovakia, there are currently five support groups focusing on close relatives of people with Alzheimer’s disease.

Keywords: Alzheimer´s disease, dementia, support group, family members