Via practica 11/2006

Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Štatistické materiály SZO zaradili slovensko v KVS mortalite na druhé miesto v Európe. Hlavnou príčinou mortality je ICHS. Jednou z prvých manifestácii ICHS býva stabilná angina pectoris (SAP). Epidemiologická štúdia realizovaná počas 6 rokov v 49 slovenských mestách u temer 17 000 probandov potvrdila vysokú prevalenciu klasických rizikových faktorov a nedostatočnú úroveň liečby KVS ochorení. V júni 2006 boli publikované nové odporúčania ESC na liečbu SAP, v ktorých nachádzame nový terapeutický prístup na liečbu stabilnej anginy pectoris ivabradín. Ivabradín je selektívny inhibítor sinoatriálneho uzla blokujúci diastolický, hyperpolarizačný If prúd. Ivabradín pôsobí výlučne negatívne chronotropne, rovnomerne v pokoji i pri záťaži, neovplyvňuje rýchlosť A-V prevodu, inotropiu myokardu, výšku krvného tlaku, cievny ani bronchiálny tonus, neovplyvňuje glycidový ani lipidový metabolizmus. spomalením srdcovej frekvencie znižuje nároky myokardu na spotrebu kyslíka a predĺžením diastoly zlepšuje koronárnu perfúziu, čím priamo ovplyvňuje príznaky SAP. Ivabradín je určený pacientom, u ktorých sú beta-blokátory kontraindikované, alebo túto liekovú skupinu pre závažné NÚL neznášajú. Doterajšie klinické skúsenosti s ivabradínom aj na slovensku potvrdzujú jeho bezpečnosť, dobrú znášanlivosť a porovnateľnú klinickú účinnosť s beta-blokátormi.

Kľúčové slová: SZO celosvetová mortalita, slovensko KVS epidemiológia, sínusový uzol, If prúd, ivabradín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť