Via practica 6/2017

„Patologická sexuální agresivita“ v praxi

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Někteří pachatelé sexuálních deliktů jsou v ČR léčeni v ochranném léčení ústavním s diagnózou „patologická sexuální agresivita“, která je československým specifikem a není uvedena v žádné klasifikaci duševních poruch. Duševní porucha je však podmínkou pro uložení ochranného léčení, ale tito pacienti nesplňují ani obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro poruchu sexuální preference. Dopustili se sexuální agrese vůči ženě, zpravidla pod vlivem návykové látky, střízliví však nemají agresivní fantazie. Definice „patologické sexuální agresivity“ je spíše definicí znásilnění. Autor na kazuistikách poukazuje na neudržitelnost takového konceptu a doporučuje, aby se sexuálně agresivní trestná činnost (která je vždy patologická) přestala vydávat za duševní poruchu. ČR nechť se asimiluje mezi země, kde jsou sexuální delikventi odsouzeni k příslušnému léčení proto, co spáchali, nikoli pro duševní poruchu (jejíž diagnostika je nejednotná). Tento názor je zatím mezi českými sexuology ojedinělý.

Kľúčové slová: patologická sexuální agresivita, znásilnění, diagnóza, porucha sexuální preference, ochranné léčení

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathologic sexual aggression in practice

Keywords: In Czech Republic Pathologic sexual aggression is diagnosis for men who committed sexual crime, in order to impose them the in-patient sexologic treatment (mental disorder is required). The author criticizes such concept by case examples: Pathologic sexual aggression is not medical diagnosis. The treatment (corrective program) should be imposed for the sexual crime, not for the mental disorder (whose diagnostic process is disunited). But major opinion among Czech sexologist is different.