Via practica S1/2011

Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Hypertenzia je najvýznamnejší rizikový faktor incidencie negatívnych kardiovaskulárnych udalostí. Pokiaľ však vznikne poškodenie orgánov, dochádza ku vzniku negatívnych alterácií periférnych tkanív takého charakteru, ktoré síce samy o sebe nie sú pre pacienta mutilujúce alebo limitujúce kvalitu jeho života, ale riziko vzniku morbidity a mortality je v ich prítomnosti podstatne vyššie ako následkom samotného zvýšenia tlaku. Medzi takéto orgánové alterácie patrí napr. endotelová dysfunkcia, mikroalbuminúria alebo hypertrofia srdca a médie cievnej steny, pričom práve hypertrofia ľavej komory (HĽK) a jej farmakologické ovplyvnenie patrí vyše polstoročie k najpertraktovanejším problémom kardiológie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť