Via practica 6/2005

Pásový opar (herpes zoster)

MUDr. Igor Stankovič, CSc.

Herpes zoster vzniká reaktiváciou vírusu varicella-zoster, ktorý latentne prežíva v zadných koreňových gangliách. Ochorenie postihuje prevažne pacientov vyššieho veku a jeho výskyt neustále narastá. Ťažší priebeh môže mať život ohrozujúce komplikácie. Pretrvávajúca neuralgia invalidizuje postihnutých často na celé mesiace. S terajším trendom starnutia populácie a so zvyšujúcim sa podielom imunokompromitovaných ľudí môžeme očakávať nárast ambulantných aj hospitalizovaných pacientov s týmto ochorením. Pozitívom je, že liečba novšími virostatikami, redukuje riziko závažného priebehu, urýchľuje hojenie a znižuje tiež výskyt bolestí.

Kľúčové slová: herpes zoster, postherpetická neuralgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HERPES ZOSTER – SHINGLES

Herpes zoster results from reactivation of latent varicella-zoster virus in the dorsal root ganglia. The illness affects mostly elderly patients and its incidence is constantly increasing. The serious disease may have a lifethreatening course. The post-herpetic neuralgia use to debilitate affected persons for a long month. Progressively increasing life expectancy of the population translates to increasing numbers of cases of herpes zoster. The active treatment with newly antivirals reduces the risk of serious course of disease, speeds the healing of shingles and decreases the frequency of pain.

Keywords: postherpetic neuralgia, herpes zoster, shingle.