Via practica 5/2005

Parenterálna a enterálna výživa

MUDr. Jaroslav Mikula, MUDr. Lucia Hluchová

Umelá výživa a nutričná farmakológia sa stali rutinným liečebným postupom u pacientov s mnohými chronickými ochoreniami a integrálnou súčasťou modernej intenzívnej medicíny. Je zrejmé, že podvýživa prispieva k zhoršenému hojeniu rán, k imunodeficiencii s následnými infekčnými komplikáciami, k zvýšeniu morbidity a predražovaniu liečby. Výživa pacienta je preto základným predpokladom úspešnej terapie a jej nerealizovanie v indikovaných prípadoch môže negatívne ovplyvniť celkový priebeh ochorenia.

Kľúčové slová: Enterálna výživa, parenterálna výživa, malnutrícia, katabolizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION

Arteficial nutrition and the pharmacology of nutrition became a routine therapeutic option in patients with chronic diseases and an integral part of modern intensive care medicine. It is obvious that malnutrition prolongs the wound healing, leads to state of immunosupression with infectious complications and finally to the increased morbidity and an enhancement of the treatment costs. The correct nutrition of the patient is therefore the sine qua non condition of the successful treatment of the patient.

Keywords: Enteral nutrition, parenteral nutrition, malnutrition, catabolism.