Via practica 11/2006

Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

V článku autorka predkladá prehľad aktuálnych poznatkov o etiológii, výskyte, klinických prejavoch, diagnostike a liečbe parazitárnych nákaz, ktoré sa v sR vyskytujú v rámci ich globálneho rozšírenia alebo môžu byť na územie slovenska importované.

Kľúčové slová: parazity, etiológia, výskyt, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PARASITIC DISEASES – RECENT KNOWLEDGE

Author presents an overview of recent knowledge on ethiology, incidence, clinical symptoms, diagnostics and treatment of parasitic diseases, with occurrence in slovakia being widespread all over the world, or possibly imported to slovakia.

Keywords: parasites, etiology, incidence, diagnostics, treatment.