Via practica 2/2017

Pankreatitídy

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH

Pankreatitída je zápalové ochorenie pankreasu. Rozpoznávame 2 formy: akútnu a chronickú. Akútna pankreatitída je akútny zápalový proces pankreasu, ktorý má rôzne formy: od ľahkej až po ťažkú s multiorgánovým zlyhaním. Spôsobená je predčasnou aktiváciou tráviacich enzýmov vo vnútri acinárnej bunky. Chronická pankreatitída je pokračujúci zápalový chronický proces, charakterizovaný nezvratnými morfologickými zmenami a postupnou náhradou žľazy fibrotickým tkanivom. V súčasnosti sú známe 3 formy chronickej pankreatitídy: chronická kalcifikujúca pankreatitída, chronická obštrukčná pankreatitída a chronická autoimunitná pankreatitída.

Kľúčové slová: akútna pankreatitída, chronická pankreatitída

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pancreatitis

Pancreatitis is inflammation of pancreas. There are 2 forms of pancreatitis: acute and chronic. Acute pancreatitis is acute inflammatory pancreatic process, that can have different forms: from mild to severe with multiorgan failure. It is caused by premature activation of digestive enzymes within acinary cell. Chronic pancreatitis is ongoing inflammatory chronic process, characterized by irreversible morphological changes and gradual fibrotic replacement of the gland. Nowadays 3 forms of chronic pancreatitis are known: chronic calcifying pancreatitis, chronic obstructive pancreatitis and chronic autoimmune pancreatitis.

Keywords: acute pancreatitis, chronic pancreatitis