Via practica 2/2016

„Pane doktore, bolí mne nohy…“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., MUDr. Petr Vlček, Ph.D.

Na bolest musíme nazírat ve dvou odlišných klinických formách s rozdílnými patofyziologickými mechanizmy. Bolest lze vnímat pozitivně i negativně. Základní pozitivní úloha bolesti je funkce ochranná, tedy obrana organizmu před poškozením. Tato ochranná funkce platí především pro bolest akutní. Bolesti chronické jsou následek závažných onemocnění, jejichž příčinu musíme dobře diagnostikovat. Diferenciální diagnostika pomůže stanovit exaktní diagnózy, aby poté mohla následovat adekvátní léčba v rámci doporučených postupů či standardů.

Kľúčové slová: bolest, dolní končetiny, diferenciální diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„Doc, my legs hurt!“ Differencial diagnosis of pain in lower extremities

Two distinct clinical forms of pain with different pathophysiological mechanisms need to be considered. We can perceive pain both in positive and negative ways. The positive role of pain lies in its protective function as a defense of the human organism against damage. This protective function concerns especially the acute pain. The chronic pains are the outcome of serious illnesses, the cause of which needs to be diagnosed. Differential diagnostics will help us to make exact diagnosis. Only then, the adequate treatment can follow – either within the frame of recommended procedures or standards.

Keywords: pain, lower extremity, differential diagnosis