Via practica 2/2008

OTITÍDY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

doc. MUDr. Milan Krošlák, CSc.

Základnými symptómami pri zápalových chorobách ucha sú bolesť, porucha sluchu, výtok. Rozlišovanie stupňa ich závažnosti a jednotlivých klinických obrazov pomáha všeobecnému lekárovi v správnom rozhodovaní sa o ďalšom postupe. Spolupráca všeobecného lekára a otológa je potrebná pri racionálnej pomoci chorým. Poučenie chorého je významné pre ďalšie riešenie otických ťažkostí.

Kľúčové slová: zápal vonkajšieho ucha, zápal stredného ucha, diagnostické a liečebné postupy, rady chorému.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OTITIS IN GENERAL PRACTITIONER´S OFFICE

Fundamental symptoms of othic inflammation diseases are pain, hypacusis, discharge. Distinguishing their seriousity helps general practitioner to do the right decision about following treatment. Cooperation of general practitioner with othologist is necessary to find the best rational solution for patient management. Instruction of patients is important to achieve successful treatment of othic diseases.

Keywords: otitis externa, otitis media, diagnostic and therapeutic procedures, patient information.