Via practica 2/2004

Optimálna kontrola astmy – dve cesty k jednému cieľu

MUDr. Radovan Košturiak

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie, vedúce k prestavbe normálnej architektúry steny dýchacích ciest – remodelácii. Najúčinnejšie protizápalové lieky – inhalačné kortikoidy – sú síce základom liečby astmy, majú však významné limitácie. Ukázalo sa, že pri strednej a ťažkej perzistujúcej astme je pridanie dlhodobo pôsobiacich β2–agonistov účinnejšie ako len prosté zvýšenie dávky kortikoidov. Kombinácia oboch liekov tak prináša novú kvalitu do liečby astmy. V súčasnosti existujú dva navzájom odlišné prístupy k liečbe tohto ochorenia. Tzv. fixné dávkovanie s flutikazón + salmeterol a flexibilné dávkovanie s budezonid + formoterol. Oba prístupy majú svojich zástancov i odporcov, pričom autor sa zaoberá kladmi i zápormi oboch liečebných modalít.

Kľúčové slová: astma, inhalačné kortikoidy, kombinované lieky, flexibilné dávkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť