Via practica 12/2006

Onychomykóza – etiopatogenéza, klinika a terapia

prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.

Výskyt mykotických infekcií kože a jej adnexov vykazuje narastajúcu tendenciu. Ich pôvodcami sú nielen dermatofyty a kvasinky, ale stále častejšie aj oportúnne hubové mikroorganizmy. Mykotické infekcie nechtov – onychomykózy – predstavujú približne 50 % všetkých chorobných zmien nechtov a sú závažným zdrojom nákazy.

Kľúčové slová: onychomykóza, etiológia, klinika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ONYCHOMYCOSIS – ETIOPATHOGENESIS, CLINIC AND THERAPY

The occurrence of mycotic infections of the skin and its adnexa has a rising trend.The causal agents are not only dermatophytes and candida but to an increasing extent opportune fungal microorganisms. Onychomycosis represents approximately 50 % of all nail disorders and it is an important source of mycotic infection.

Keywords: onychomycosis, etiology, clinic, therapy.