Via practica 3-4/2014

Očkování u rizikových skupin pacientů v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D, RNDr. Irena Hanovcová, CSc.

Proočkovanost proti preventabilním infekcím je v dospělé populaci obecně velice nízká. Snahou by mělo být zejména zvýšení prooč-kovanosti osob se zvýšeným rizikem onemocnění infekčními nemocemi a dále u osob s chronickými onemocněními, u kterých vedle rizika závažnějšího průběhu infekce hrozí současně i dekompenzace základního onemocnění. Z důvodu širšího využití očkování jako nástroje prevence vznikl očkovací kalendář pro dospělé, který by měl představovat jednoduchou pomůcku umožňující základní orientaci v problematice komu a proti jaké nemoci je vhodné doporučit očkování.

Kľúčové slová: očkování, dospělost, doporučení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vaccination in high-risk groups of patients in GPs for adults

Vaccination coverage of vaccine preventable infections in the adult population is generally very low. Main effort should be to increase vaccination coverage among people with higher risk of infectious diseases and among people with chronic diseases, who are in higher risk of severe clinical course of infection and also in risk of decompensation of basic chronic disease. Because of the wider use of vaccination adult immunization schedule was created. It should be a simple tool for basic knowledge of whom and against what diseases is recommended to vaccinate.

Keywords: vaccination, adults, recommendation.