Via practica 5/2014

Obstipace

MUDr. Zuzana Adamová, MUDr. Radim Slováček, MUDr. Petr Šindler

Obstipace je tradičně chápána jako tuhá stolice s frekvencí méně než třikrát za týden. Za rizikové faktory jsou považovány ženské pohlaví, vyšší věk, dieta s nízkým příjmem vlákniny a tekutin, malá pohybová aktivita. I skupiny s nízkým vzděláním a příjmem trpí dle statistik častěji na zácpu. Chronická obstipace je dělena na primární (funkční) a sekundární. Sekundární je podmíněna organickými příčinami, systémovými chorobami či medikací. Základem vyšetření je pečlivá anamnéza a fyzikální vyšetření, zejména musíme vyloučit varovné příznaky, pokud jsou přítomny, nemocný potřebuje další, podrobnější vyšetření na specializovaném pracovišti. V ostatních případech zahájíme symptomatickou léčbu zácpy.

Kľúčové slová: chronická obstipace, klasifikace, léčba, laxativa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Constipation

Constipation is traditionally defined as less than 3 stools in a week and difficult stool passage. Risk factors for constipation include female sex, older age, low-fiber and fluid diet, inactivity, low income, low educational level. Chronic constipa tion is classified as functional (primary) or secondary. Secondary constipatin is related to organic disease, systemic disease or medications. The evaluation of constipa tion includes a history and physical examination to rule out alarm signs. Patients with such signs require futher evaluation by specialist, the other may be treated symptomaticaly.

Keywords: chronic constipation, classification, treatment, laxative.