Via practica 5/2011

Nutriční podpora u střevních zánětů

MUDr. Eva Meisnerová

Nemocní s idiopatickými střevními záněty trpí často malnutricí a z ní plynoucích komplikací, deficitem mikronutrientů a vitaminů. Mezi možnosti nutriční podpory patří dietní poradenství, enterální a parenterální výživa. Enterální výživa ovlivňuje zánětlivé procesy, navozuje remisi onemocnění, léčí podvýživu a nemá vedlejší účinky léků. Parenterální výživa má hlavní úlohu při střevním selhání. Cílem nutriční podpory je prevence a léčba malnutrice.

Kľúčové slová: malnutrice, nutriční deficity, enterální výživa, parenterální výživa, syndrom krátkého střeva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutritional support in inflamatory bowel disease

Patients with inflammatory bowel disease often suffer from malnutrition and its complications as micronutrient and vitamin deficiency. Options of nutritional support include dietary counseling and support, enteral and parenteral nutrition. Enteral nutrition influences the inflammatory processes, can bring the diseases to remission, treats malnutrition and lacks common side effects of medicaments. Parenteral nutrition has its main role in cases of intestinal failure. Aims of nutritional support are prevention and treatment of malnutrition.

Keywords: malnutrition, nutritional deficiencies, enteral nutrition, parenteral nutrition, short bowel syndrom