Via practica 4/2007

NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Farmakoterapia algických vertebrogénnych syndrómov je súčasťou dennej praxe nielen neurológov, ale aj praktických lekárov, ortopédov a reumatológov. Správne indikovaná analgetická liečba sa tu opiera o podrobnú analýzu patomechanizmov vedúcich k vzniku algického syndrómu. Zvlášť dôležité je odlíšiť podiel nociceptorickej a neuropatickej zložky pri výbere farmaka. Stav pacientov s algickým syndrómom v oblasti chrbta, ktorý nereaguje na štandardnú medikamentóznu liečbu, by mal byť opakovane posúdený, či nie je podmienený okrem iného aj nediagnostikovaným depresívnym syndrómom.

Kľúčové slová: bolestivý vertebrogenný syndróm, farmakoterapia bolesti, nociceptorická bolesť, neuropatická bolesť, NSAID, antiepileptiká, antidepresíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť