Via practica 1/2005

Nový zákon o odškodnení za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

JUDr. MUDr. Peter Kováč, Mgr. Soňa Medveďová

Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe nárokov osoby, ktorej bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník priznáva poškodenému v súvislosti s poškodením zdravia predovšetkým právo na náhradu za stratu na zárobku, stratu na dôchodku, účelné náklady spojené s liečením a v prípade smrti poškodeného aj náklady pohrebu a výživy pozostalých a jednorázové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Prednedávnom bol v Slovenskej republike prijatý zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý podstatne mení a upravuje doterajší systém odškodňovania. Autori analyzujú túto novú úpravu.

Kľúčové slová: škoda na zdraví, náhrada škody, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, Slovensko, zákonná úprava.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť