Via practica 2/2007

Novšie lieky v terapii respiračných chorôb

Štefan Urban

V prehľade sú uvedené niektoré novšie liečivá používané v klinickej praxi respiračných chorôb. Zo skupiny β2-adrenergických látok sú to formoterol a salmeterol, ktoré majú dlhší až 12 hodinový účinok s menšími nežiaducimi účinkami. Tiotropium, anticholinergický liek, má bronchodilatačný účinok v trvaní až 24 hodín. Ciklezonid má najlepší bezpečnostný profil v porovnaní s inými inhalačnými kortizonoidmi, s výhodným podávaním len jedenkrát denne. Montelukast, ako antagonista leukotriénov, má priaznivý účinok pri podávaní per os počas 24 hodín. Zo skupiny mukolytík je novým liečivom erdostein, ktorý preukazne inhibuje aj oxidačný stres. Vo všeobecnosti, pokroky v terapii respiračných chorôb boli zaznamenané najmä predĺžením trvania ich účinku, modernou inhalačnou technikou a možnosťou aplikácie per os.

Kľúčové slová: novšie lieky, respiračná terapia, tiotropium, ciklezonid, montelukast, erdostein, formoterol, salmeterol

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť